Com pots estalviar...

Client: Diputació de Barcelona / Any: 2016

Disseny de quadríptics i pictogrames sobre els drets
del consumidor i l'estalvi energètic a la llar.