Les claus de les assegurances...

Client: Diputació de Barcelona / Any: 2017

Disseny de tríptics, quadríptics i pictogrames sobre 
les claus per contractar una assegurança.