Agafa la bici

Client: Diputació de Barcelona / Any: 2017

Campanya interna per conscienciar i animar  
els treballadors i treballadores a fer ús de la bicicleta.