Client: Diputació de Barcelona / Any: 2019
Campanya de carsharing per motivar als treballadors i treballadores
a compartir el cotxe per anar a la feina amb els companys.
Back to Top