Client: Diputació de Barcelona / Any: 2019
Disseny i direcció d'art per a una campanya interna de la Diputació de Barcelona sobre
l'ús dels espais comuns i la convivència. Aplicació de la imatge de campanya en diversos
formats: cartells, displays, banners i producció d'una peça de motion graphics.
Back to Top