Client: Diputació de Barcelona / Any: 2018
Material promocional dels productes singulars de la província de Barcelona que publica
la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Xarxa de Productes de la Terra.
Entre el material hi ha un desplegable informatiu amb un mapa que indica l'origen
de cada producte, l'stand per a fires i congressos i una llibreta d'obsequi.
Back to Top